Concept
Rechte trap
Sokkel
Aanlanding boven
Wenteltrap
Historische foto Hofbogen
Sokkel
Hofbogen foto
Concept

Concept
Rechte trap
Sokkel
Aanlanding boven
Wenteltrap
Historische foto Hofbogen
Sokkel
Hofbogen foto
Concept
previous arrow
next arrow

De sokkels van de Hofbogen, Rotterdam

BureauVanEig ontwerpt de opgangen naar het nieuwe Hofbogenpark in Rotterdam. Het nieuwe Hofbogenpark komt op het dak van de voormalige Hofpleinlijn. Dit traject heeft een lengte van bijna 2 km en een breedte van 6 meter. Om de 250 meter komt een opgang vanaf het maaiveld naar het dak. Sommige van deze opgangen zitten in de bestaande gebouwen langs de lijn, zoals bijvoorbeeld in het voormalige station Bergweg. BureauVanEig zal 6-7 buitenopgangen ontwerpen.

Rijksmonument

De Hofbogen is een rijksmonument dat loopt van het Hofplein, in het centrum van Rotterdam, naar de ring bij de Gordelweg. Het langgerekte bouwwerk wordt gekenmerkt door een innovatieve boogconstructie van gewapend beton die landt op brede staanders. De constructie lijkt heel massief maar is in werkelijkheid hol van binnen. In de loop van de tijd zijn de bogen gevuld met bedrijfsruimte. De staanders zijn op verschillende manieren afgewerkt met natuursteen.

Langgerekt park

Het Hofbogenpark zelf zal vormgegeven worden door de Urbanisten, als een langgerekt landschap met spoorse beplanting en perrons, die per locatie en in samenspraak met de omwonenden ingevuld worden. Zowel flora als fauna krijgen een belangrijke plek in het park. Crimson architectural historians heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de monumentale waarde van de lijn. Daarin wordt geadviseerd dat nieuwe toevoegingen luchtig en transparant vormgegeven worden. Het doel is om de lijn, die een unieke verschijning is in dit deel van de stad, als geheel goed afleesbaar te laten.

Sokkels

De visie van BureauVanEig heet ‘de sokkels van de Hofbogen’. De ambitie is om de trappen zelf zo luchtig mogelijk vorm te geven. De uitstraling zal fragiel en utilitair zijn. Deze luchtige trappen zullen landen op een stenige sokkel, die een verbinding legt met de monumentale staanders van de hofbogen zelf. Deze sokkel wordt per locatie specifiek vormgegeven. Op een aantal plekken komen opgangen voor padden en egels. 

Samenwerking

De opgangen worden ontworpen in nauwe samenwerking met de gemeente en het ontwerpteam van het Hofbogenpark, dat geleid wordt door de Urbanisten en verder bestaat uit DS landschapsarchitecten en de Dakdokters. De Dudokgroep is eigenaar van de Hofbogen. De ambitie is dat het park in 2023 gerealiseerd zal worden.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Team: Roy van de Brand, Sophie van Dorsten, Marjolein van Eig, Melvin van den Houdt, Laura Savenije, Daniel van der Woude