190424_VIEW_1
190424_VIEW_4_LESS CLOUDS
Beeld Madridstraat_filter
190424_VIEW_5_site
Beeld Stadsbaanstraat filter
IMG_9634
0790 situatie
0790 LRC schema’s stedebouwkundige uitgangspunten

190424_VIEW_1
190424_VIEW_4_LESS CLOUDS
Beeld Madridstraat_filter
190424_VIEW_5_site
Beeld Stadsbaanstraat filter
IMG_9634
0790 situatie
0790 LRC schema's stedebouwkundige uitgangspunten
previous arrow
next arrow

Leidsche Rijn Centrum Blok G8

Samen met Zecc Architecten en BAM Wonen hebben we de Design & Build tender gewonnen voor kavel G8 in Leidsche Rijn Centrum, Utrecht. Het plan omvat 178 sociale huurwoningen, die voor de huurders van corporaties Mitros & Portaal worden gerealiseerd. Het stedelijke bouwblok bestaat uit 6 tot 9 bouwlagen en omvat een gemeenschappelijk hof ontworpen door Flux Landscape. De grote uitdaging bij dit project was het realiseren van betaalbare woningen passend binnen de hoge ambitie van het stedenbouwkundig plan van Jo Coenen. Dat is onder andere gelukt door een slimme opzet van het bouwblok vanuit drie basisplattegronden en een innovatief bouwsysteem. Het gebouw wordt met een hoge duurzaamheidsambitie, BENG 1,2 & 3, gerealiseerd.

Stadsblok

Het woonblok is vormgegeven als een echt stadsblok, zoals we dat tegenkomen in de Europese stad, met een plint, een middendeel en een dak beëindiging. De twee architectenbureaus hebben zich onder anderen laten inspireren door de bakstenen architectuur in Milaan van de Italiaanse architect Giovanni Muzio. Brede penanten, vlakken met baksteenreliëf, verschillende metselverbanden en een afwijkende hoge plint zijn terugkerende elementen. Er is royale groene binnenhof die ingericht wordt als verblijfstuin met bomen en planten.

Stedenbouwkundige inpassing

De locatie is uniek vanwege de prominente plek aan het begin van Leidsche Rijn Centrum, de ligging aan park Leeuwesteijn en de binnenstedelijke kwaliteit van de Valletta- en Romestraat. De vormgeving van het blok sluit zorgvuldig aan bij deze context. Setbacks geven het gebouw krachtige hoekaccenten, waardoor het een monumentaal karakter krijgt. Ook is er een verbinding gelegd met de kenmerkende architectuur aan de Oudegracht in Utrecht door het introduceren van de boogvorm. Het geheel kenmerkt zich door de levendige plint die gemaakt is van prefab beton met een zandtoeslag.

Gebouw met drie entiteiten

De verdeling tussen de architecten is zowel programmatisch als stedenbouwkundig en deelt het blok op in drie entiteiten; Portaal aan de Stadsbaantunnel, Mitros aan de Valletta­ en Romestraat en beide corporaties samen aan het Park Leeuwensteijn.

Trappenhuis als stedenbouwkundig element

Het centrale trappenhuis met de boogvorm aan de binnentuin staat op de as van de Madridstraat, daar waar het blok zich opent naar de stad. Doordat het trappenhuis zich als een losstaand element manifesteert, takt het aan op de stedenbouwkundige hoofdstructuur. De boogvormen van de pergola geven aan dat hier iets bijzonders gebeurt en nodigen de bezoekers uit om de binnenhof te betreden. Naast de verbindende functie vormt deze colonnade ook de entree naar de binnenhof en de parkeergarage.

Sociale controle & interactie

De hoge mate van sociale controle en ontmoeting is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Dit wordt op verschillende manieren gestimuleerd. De videwoningen liggen rondom op maaiveldniveau hebben een eigen voordeur aan de straat. Hierdoor is het gebouw aan alle kanten open, toegankelijk en levendig; hier wordt gewoond. De trappenhuizen zijn strategisch geplaatst. De meeste buitenruimten zijn aan de geluidluwe binnenzijde van de hof geplaatst, wat zorgt voor een levendig en sociaal veilige (binnen)omgeving.

Opdrachtgever: BAM Wonen voor woningcorporaties Mitros en Portaal
Ism Zecc Architecten, Flux landscape, Nieman
Team: Mathijs Boersma, Marjolein van Eig, Marlene Hamacher, Melvin van den Houdt