Render G11 Berlijnplein
tekening situatie
conceptschema 01
conceptschema 02
commercieel
Hof
Render hof 2
Render G12
Render G12 beschermd wonen
Render G12 Speelplein
tekening langsdoorsnede

Render G11 Berlijnplein
tekening situatie
conceptschema 01
conceptschema 02
commercieel
Hof
Render hof 2
Render G12
Render G12 beschermd wonen
Render G12 Speelplein
tekening langsdoorsnede
previous arrow
next arrow

Leidsche Rijn Centrum blok G11/12

BureauVanEig, Geurst en Schulze, Monadnock en Flux hebben samen met Wonam, Mitros en Heijmans de tender voor blok G11/12 in Leidsche Rijn gewonnen. Het betreft een bijzonder concept gemengd wonen: BLOEI 030. In het toekomstige complex, gelegen aan het Berlijnplein in Utrecht, worden middenhuur woningen en sociale huurwoningen gecombineerd. Van de plint tot aan de tuinen en trappenhuizen staat sociale ontmoeting centraal. De bouw start naar verwachting begin 2023.

Een thuis voor iedereen

In twee gebouwen komen 145 sociale huurwoningen, 106 middenhuur woningen en circa 1.500 m2 aan maatschappelijke bedrijfsruimtes en werkplekken in de plint. In BLOEI 030 wonen mensen met verschillende inkomens en achtergronden samen. In samenwerking met het Leger des Heils wordt een deel van het gebouw ingericht voor beschermd wonen. Ook mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang kunnen hier een thuis vinden.

Blokken              

De blokken, genaamd G11 en 12, bouwen voort op de stedelijke sfeer van het kerngebied van Leidsche Rijn Centrum. Het zijn grootstedelijke blokken die pleinen, straten en lanen vormen met actieve plinten en gevarieerde architectuur. Het is een in deze tijd unieke ontwikkeling die inmiddels tot over de grenzen wordt opgemerkt.

Hoven                 

Bijzonder aan de opgave is het sociale programma dat wordt voorgesteld zowel in woningtypologie, blokopbouw als voorzieningenaanbod. Dit heeft geïnspireerd tot een toevoeging van een hovenstructuur aan de blokkentypologie. Net als stedelijke blokken zijn hoven kenmerkend voor de Europese steden. Sprekende voorbeelden zijn te vinden in Parijs, Wenen (Rabenhof) en Berlijn (Häckische Höfe). Hoven stimuleren gemeenschappelijk gebruik en ontmoeting en door de combinatie met groen wordt de leefomgeving aantrekkelijk.

Reeks                  

Door een reeks van drie hoven te ontwikkelen en het woonprogramma te mengen in de twee blokken is er een samenhangend integraal woonconcept ontstaan. De reeks van drie hoven vormt de verbindende route die aan beide uiteinden is verbonden met twee openbare pleinen: het Berlijnplein en het driehoekig speelplein. De twee hoven van G11 en 12 zijn ‘s-avonds afsluitbaar. Het verbindende hofplein blijft openbaar.

Voorzieningen 

De voorzieningen liggen in een reeks langs de centrale route: een broedplaats aan het Berlijnplein, collectieve ruimten voor ontmoeten en werken rondom het hofplein en de collectieve buitenruimte van het Beschermd Thuis woongebouw. Daarnaast zijn in de hoven allerlei plekken opgenomen voor verblijven en ontmoeten. Aan de straat- en laanzijde zijn er levendige plinten met de toegangen tot de gebouwen met goed toegankelijke fietsenstallingen, collectieve voorzieningen en bijzondere woningtypen.

Blokopzet en architectenverdeling                         

De woonblokken zijn samengesteld uit verschillende gebouwen die in maat vergelijkbaar zijn. Elk gebouw heeft een eigen architect, een eigen karakter, een eigen kleur, een eigen ingang en een eigen doelgroep. Hierdoor kunnen bewoners zich met hun woongebouw identificeren en ontstaat diversiteit in de openbare ruimte. BureauVanEig ontwerpt een tussenblok aan de Laan van Warschau en het kopblok met broedplaats, dat centraal aan het Berlijnplein komt te staan. 

Opdrachtgever: Wonam, Mitros
Aannemer: Heijmans
Team: Roy van den Brand, Sophie van Dorsten, Marjolein van Eig, Melvin van den Houdt, Monadnock, Geurst&Schulze