0730 Door de Dijk 1
0730 Door de Dijk 3
0730 schema grijs
0730 Door de Dijk 4
0730 Door de Dijk 2

0730 Door de Dijk 1
0730 Door de Dijk 3
0730 schema grijs
0730 Door de Dijk 4
0730 Door de Dijk 2
previous arrow
next arrow

“Een sympathieke en poëtische visie waarin een architectonische oplossing wordt voorgesteld.  Zij spreekt van een mooie, simpele oplossing aan de dijk die resulteert uit de kunst van het weglaten.” Aldus het juryrapport van de prijsvraag Waterentree Kinderdijk

Waterentree, Kinderdijk

Conisch Iconisch is een voorstel voor een nieuwe waterentree, een oversteek vanaf het water, naar het Unesco erfgoed van Kinderdijk. De bezoekers die komen met de waterbus of een cruise moeten in de huidige situatie over de smalle dijk, waar zij botsen met het doorgaand verkeer. In dit voorstel gaan de bezoekers door de dijk. Het ontwerp bestaat uit een kegelvorming volume in de dijk, dat de entree en de afwikkeling vormt voor de bezoekers vanaf het water. Vanaf de boot komen zij via de steiger in de kegel. Voordat ze afdalen in de indrukwekkende, conische ruimte, hebben ze een blik kunnen werpen op de molens in de verte en de route die hen erheen brengt. Vervolgens gaan ze naar beneden en via de tunnel naar het pad dat naar het nieuwe bezoekerscentrum leidt. De wandeltocht speelt met de wisselende perspectieven van de bezoeker.

Intrigerend

Conisch Iconisch bouwt verder op de mooie lange lijnen in het landschap enerzijds en de stoere infrastructurele vormen anderzijds. De vorm refereert op een abstracte manier aan de molens. Het is een intrigerende vorm, een iconisch beeld vanaf het water, die ook constructief logisch en sterk is. De waterkering blijft behouden; de bezoeker moet eerst omhoog alvorens via de kegel en de tunnel onder de weg door te gaan. Openheid en beslotenheid wisselen elkaar af tijdens de tocht die de bezoeker aflegt. De mensenmassa verdeelt zich over de lange lijnen die een vanzelfsprekende route vormen. De ruimtelijke impact is laag, het geheel versterkt de kwaliteiten van het gebied.

Ingenieur schap

Conisch Iconisch staat in de Nederlandse traditie van landschappelijk ingenieur schap; het is een combinatie van slimme constructie en karaktervolle expressiviteit die het geheel tot een gesamtkunstwerk maakt.

Prijsvraag
In samenwerking met: IMd, Ziegler|Branderhorst
Team: Marjolein van Eig, Marinda Verschoor

Eervolle Vermelding