0560 beeld 1_site
0560 beeld 1_site
0560 beeld 2_site
0560 beeld 3_site
A3 (2)
A3 (2)
plattegrond1
plattegrond1
plattegrond1
plattegrond1
A3 (2)
A3 (2)
A3 (2)
A3 (2)

0560 beeld 1_site
0560 beeld 1_site
0560 beeld 2_site
0560 beeld 3_site
A3 (2)
A3 (2)
plattegrond1
plattegrond1
plattegrond1
plattegrond1
A3 (2)
A3 (2)
A3 (2)
A3 (2)
previous arrow
next arrow

Eindgemaal, Rivierenbuurt

Het rioolstelsel van de Rivierenbuurt in Amsterdam is grondig gerenoveerd. Ter plaatse van de Kennedylaan staat het eindgemaal van het netwerk van buizen. Onder de grond zit een grote betonnen bak, waar alle materie samenkomt en afgevoerd wordt naar de RWZI. De installaties die zich hier bevinden hebben af en toe onderhoud nodig en daartoe dient de bovengrondse toegang. Deze bestaat uit een volume met een trap en een flink betonnen plateau met luiken.

Plan Zuid/AUP

Het gemaal staat op de hoek van de Kennedylaan en de Maasstraat, aan het eind van het plantsoen, ter plaatse van het beeld van Kennedy. De groenstrook bevindt zich op de ontmoeting tussen het stedenbouwkundig plan voor Zuid, ontworpen door Berlage en het AUP van Van Eesteren. In het ontwerp is gestreefd naar een zo laag mogelijk impact van het gebouwtje op het groenplan. De bomen die er staan blijven zoveel mogelijk in tact.

Veelzijdig

Het ontwerp van het eindgemaal geeft een eigen antwoord op de stedenbouwkundige setting, de rijke architectuur en complexe detaillering die er in de omgeving te vinden is. De bovenbouw bestaat uit drie dozen van verschillende groottes maar met dezelfde verhoudingen. De dozen trappen af, gelijk met de trap die afdaalt naar de kelder. Op de hoek met de Maasstraat zijn de schaalsprongen te zien, reagerend op de getrapte volumes van de woningbouw aan deze zijde. Aan de zijde van de Kennedylaan toont de gevel één lijn, passend bij de grote schaal van deze straat. Het bouwwerk vormt hier het decor voor de buste van Kennedy. Er is een lange bank en op het metselwerk staat de volgende -toepasselijke- guote van Kennedy:

“Iedereen die de problemen met water kan oplossen is twee Nobelprijzen waard – één voor de vrede
en één voor de wetenschap.”

Het lettertype van de tekst hebben we zelf ontworpen en is een afgeleide van de typische Amsterdamse School typografie.

Zorgvuldige detaillering

De opbouw van de volumes is abstract en bestaat uit strak gedetailleerd baksteen metselwerk. In verschillende gevels is een reliëf aangebracht, dit zorgt voor schaduwwerking gedurende de dag en vermindert aantrekkingskracht voor wildplakkers en graffitispuiters. De kopse kanten van de dozen laten enkel baksteen koppen zien. Het dak is bedekt met sedum en verschillende sleuven bieden schuilplaatsen voor insecten en amfibieën.

Opdrachtgever: Waternet, gemeente Amsterdam
Projectbegeleiding: De Haan Consult
Fotograaf: Max Hart Nibbrig, Marjolein van Eig
Team: Roy van den Brand, Marjolein van Eig, Melvin van den Houdt, Jeroen de Winter