Europan

Europaninzending ´Stamp the new thirties´is een plan dat op een flexibele en duurzame manier, kleur geeft aan de centrum lokatie de Hoven in Capelle aan den IJssel. Het draait om 3 thema´s; een duidelijke inrichting van de openbare ruimte, een voorkeur van de doelgroep voor jaren ’30 architectuur en mogelijkheden voor flexibiliteit in het bouwproces. Binnen deze thema’s krijgen alle vragen en uitdagingen, die aan de herinrichting van het gebied de Hoven ten grondslag, liggen een antwoord.

Het woord stamp verwijst enerzijds naar de layout van het huidige plan in de Hoven, dat bestaat uit een typische stempelverkaveling uit de jaren ‘60. Anderzijds wijst het naar het nieuwe stempel dat voor deze plek ontwikkeld is. De vorm van het stempel is zo ontworpen dat het zowel eengezinswoningen als appartementen kan herbergen en makkelijk gefaseerd uitgevoerd kan worden. Deze flexibiliteit is van belang omdat de vraag naar en financiering van woningen op dit moment onzeker is.

De inrichting van de openbare ruimte is duidelijk vormgegeven in het stempel. Dat is van belang, omdat de openbare ruimte in de stempels van de jaren ‘50 en ‘60 vrij en open is en dat leidt tot diverse sociale problemen. De verschillende binnengebieden in het voorstel kunnen samen met de bewoners vormgegeven worden. De architectuur is een herkenbare architectuur met veel detail. Het gebied kan wel wat gezelligheid gebruiken. De architectuur biedt aanknopingspunten om op allerlei plekken verbijzonderingen te maken, bijvoorbeeld bij de hoekwoningen. Dit maakt de leefbaarheid van de woonwijk nog sterker.

Europan verliezen