de Hartekamp, Heemstede

Landgoed de Hartekamp ligt in de landgoederen zone van Heemstede. De koepel op de Overplaats maakt onderdeel uit van dit landgoed. Het gaat hier om sloop/nieuwbouw van 205 zorgwoningen voor verstandelijk gehandicapten. In het ontwerp staat de versterking van de bestaande parkstructuur centraal. De nieuwe zorgwoningen worden verdeeld over drie gebouwgroepen, die samen drie hoven vormen.

Het bewonersprofiel van De Hartekamp varieert van licht verstandelijk tot ernstig meervoudig gehandicapte personen, vaak met een specifieke persoonlijke zorgvraag. Het ontwerp bestaat uit unieke bouwstenen voor hun woningen, waarbinnen er voldoende flexibiliteit zit om aan de eisen en wensen van individuele bewoners te voldoen. Acht cliënten hebben er hun eigen kamer of appartement rondom een gemeenschappelijke woonruimte met keuken.

In de architectuur gaat het om de juiste balans tussen de schaal van de individuele woning en het grotere collectieve geheel, ingebed in het landschap. In kleur en vormentaal sluiten we op een eigentijdse manier aan op het statige hoofdgebouw. De blokken worden gekenmerkt door een plint en een uitkragend dak, dat vorm geeft aan het totale plan. Tegelijkertijd zijn door gebruik van verschillende soorten metselwerk de individuele woningen herkenbaar.

Ontwerp en uitwerking in dienst van Inbo.
Team: Jacques Prins, Kevin Battarbee, Benno de Jong
Beelden: Inbo

Opdrachtgever: De Hartekamgroep
Oppervlakte: 15.900m2 BVO
Aantallen: 207 zorgeenheden
Oplevering: 2015