•  

Bloemhofscholen, Rotterdam Zuid

Uit het juryrapport:
Het feit dat van Eig de kwaliteit van de bestaande gebouwen wil behouden wordt gewaardeerd en getuigt van inleving en beleving en sluit aan bij de wens van de opdrachtgever en de gebruiker.

Begin 2015 werden we met 5 architecten uit 85 inzendingen geselecteerd voor de tweede ronde voor  de renovatie van de Bloemhofscholen in Rotterdam Zuid. De Bloemhof is een basisschool waar het onderwijs gebaseerd wordt op het Wanitaconcept. Dit concept gaat er vanuit, dat kinderen uit achterstandswijken meer onderwijs verdienen dan hun leeftijdsgenootjes. Deze kinderen hebben vaak een taalachterstand en dat is de reden dat de Bloemhof niet alleen langere dagen kent, maar het onderwijs ook op verschillende manieren aanreikt. Kunstenaars, filosofen en theatermakers hebben een andere blik op de wereld dan de juffen en meesters en spreken de kinderen dan ook op andere vaardigheden aan. Dit kan ertoe leiden dat een kind makkelijker iets oppikt middels bijvoorbeeld een dans, dan uit een boekje. Dat is een mooi gegeven en het werkt ook nog.

De Bloemhof bestaat uit twee schoolgebouwen, een paar straten van elkaar verwijderd. Beide gebouwen zijn karakteristieke monumentale panden van baksteen uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Het hoofdgebouw staat aan de Putsebocht en is van de bekende architect Van Der Steur, die ook het museum Boymans van Beuningen ontwierp. We zijn erg enthousiast over de gebouwen; het zijn de ‘grand old ladies’ onder de scholen, statig. Hier werd geleerd in de lokalen met de deur dicht en als je niet je best deed dan ging je in de hoek. Nu is het moment aangebroken om de gebouwen open te maken. Zodat het leren zich niet meer beperkt tot de klas, maar verder gaat op de gang, in het trappenhuis en zelfs buiten. En de gebouwen een baken worden in de wijk; open voor hen die verder willen leren.

De panden vormen een uitstekende basis voor onze ontdekkingstocht. Een groot deel van het budget zal gaan naar het omturnen van de gebouwen naar een ‘frisse school klasse B’. Dit is van belang, zeker voor de Bloemhofschool die lange dagen kent. Onze aanpak is er dan ook op gericht de kwaliteiten van de gebouwen naar voren te halen en ons te richten op een paar plekken die er toe doen; de entree, het hart en de gangen met lokalen. We maken een ruime nieuwe entree, een centrale projectruimte die de school organiseert en voegen strakke, permanente zonwering toe. Door de bestaande structuur hier en daar open te breken, flink op te ruimen en gebruik te maken van de rijkdom aan materialen en architectuur, krijgen de scholen, op een subtiele manier, een prachtig nieuw gezicht.

Selectieronde: tweede plaats
BureauVanEig in samenwerking met Studio LS en BURO M2R